SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Potraviny 21. storočia

Číslo akreditácie: 1392/2014 - KV

Inovačné

 

Počet hodín: 110

Počet kreditov: 25

 

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy

 

Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. GLOBAL CONTRACT, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)

 

Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu vrátane skúšok odbornej spôsobilosti

 

Cena kurzu: na základe dohody

Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Cena skúšok odbornej spôsobilosti: na základe dohody

Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Ing. Eva Mydlová

 

Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

stredné odborné vzdelávanie

úplné stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

majster odbornej výchovy

 

Vyučovací predmet/oblasť: technológia prípravy pokrmov, cvičenia techniky prevádzky, hotelový a gastronomický manažment, technika obsluhy, technika cestovného ruchu, marketing, odborný výcvik, prax, služby cestovného ruchu, náuka o potravinách, potraviny a nápoje, tovaroznalectvo, výživa, potraviny a výživa

 

Program:

Pôvod potravín

Nové technológie vo výrobe potravín

Potraviny 21. storočia

Nové, zdravé produkty s pozitívnym vplyvom na ľudský organizmus

Novinky z oblasti tukov

Trendy vo vývoji potravín

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00