SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO

Všeobecné informácie

GLOBAL Contract, s.r.o. organizuje kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov. Ponúka kurzy, ktoré sú akreditované MŠ SR ako kontinuálne vzdelávanie. Absolvovaním kurzov je možné získať kredity.


Kredity môžete získať aj podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. overenie profesijných kompetenciízískaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním, pokiaľ spĺňate dané podmienky.


Kurzy organizované v Slovenskej republike sú realizované


priamo na školách

 • v prípade naplnenosti kurzu (minimálne 15 účastníkov), účastníci môžu byť aj z iných škôl regiónu

 • školy sa môžu prihlásiť súčasne aj na 2 kurzy, prihlášky však treba vypísať na oba kurzy zvlášť

 • organizácia kurzov je prispôsobovaná možnostiam účastníkov

 • termín konania sa prispôsobuje požiadavkám účastníkov vzdelávania

 • zväčša je vzdelávanie realizované počas víkendov


ak máte záujem organizovať vzdelávanie na škole je potrebné:

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie sú v sekcii Prihlášky

 • zaslať ich naskenované mailom vzdelanie@globalcontract.sk alebo poštou na adresu GLOBAL Contract, s.r.o., Sartorisova 11, 821 00 Bratislava

 • skontaktovať sa telefonicky (kontaktná osoba za školu) s Mgr. Jozefínou Malecovou na tel. č. 0907516767 s návrhom termínu na vzdelávanie a dohodnúť si organizáciu

 • uhradiť poplatok (vyzbierané peniaze spoločne ako 1 platba) za vzdelávanie na číslo účtu, ktoré dostanete po zaslaní prihlášok


v našom hotelovom zariadení v Košiciach

Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

 • otvorené kurzy, môžu sa hlásiť jednotlivci, ale aj skupiny

 • termíny konania oznámime záujemcom pri naplnení skupiny na tel. čísla a na mailové adresy uvedené v prihláške

 • zväčša je vzdelávanie realizované počas víkendov

 • pre účastníkov je zabezpečené ubytovanie a strava

 • ak účastníci sú z blízkeho okolia, uhradia len účastnícky poplatok


ak máte záujem prihlásiť sa na vzdelávanie do Košíc je potrebné:

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie sú v sekcii Prihlášky

 • zaslať ich naskenované mailom vzdelanie@globalcontract.sk alebo poštou na adresu GLOBAL Contract, s.r.o., Sartorisova 11, 821 00 Bratislava

 • uhradiť poplatok za vzdelávanie na číslo účtu, ktoré dostanete po  zaslaní prihlášok


v našich vzdelávacích priestoroch v Bratislave

GLOBAL Contract, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

 • otvorené kurzy, môžu sa hlásiť jednotlivci, ale aj skupiny

 • termíny konania oznámime záujemcom pri naplnení skupiny na tel. čísla a na mailové adresy uvedené v prihláške

 • zväčša je vzdelávanie realizované počas víkendov, môže sa realizovať aj v priebehu dňa alebo vo večerných hodinách


ak máte záujem prihlásiť sa na vzdelávanie do Bratislavy je potrebné:

 

 • vypísať Prihlášky na vzdelávanie sú v sekcii Prihlášky

 • zaslať ich naskenované mailom vzdelanie@globalcontract.sk alebo poštou na adresu GLOBAL Contract, s.r.o., Sartorisova 11, 821 00 Bratislava

 • uhradiť poplatok za vzdelávanie na číslo účtu, ktoré dostanete po  zaslaní prihlášok

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00