SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Anglický jazyk pre učiteľov základných škôl zameraný na prierezovú tému multikultúrna výchova

Číslo akreditácie: 772/2012 - KV

Počet hodín: 80

Počet kreditov: 19

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školyMiesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu  vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odboreCena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaCena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody


Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaSpôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Ing. Eva MydlováCieľová skupina:

učiteľ pre primárne vzdelávanie

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanieVyučovací predmet/oblasť: anglický jazykProgram:

SPOLOČENSKÁ KONVERZÁCIA

Pozdravy, pozvania

Predstavenie

Rodina a priatelia

CESTOVANIE A POBYT V ZAHRANIČÍ

Cestovanie dopravnými prostriedkami

Ubytovanie a stravovanie

KULTÚRNE TRADÍCIE

Zvyky a spoločenské pravidlá v jednotlivých regiónoch Európy

Národné jedlá

 

Oblečenie

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00