SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Someliér a gastronómia

Číslo akreditácie: 1638/2016 - KV

 

Počet hodín: 85

Počet kreditov: 20

 

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy

 

Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)


Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu  vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore

 

Cena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Cena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody


Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia


Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Ing. Eva Mydlová


Cieľová skupina:

Kategória: Učiteľ, majster odbornej výchovy

Názov podkategórie: Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: Samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Vyučovací predmet: Technika cestovného ruchu, Technológia prípravy pokrmov, Technika obsluhy, Hotelový a gastronomický manažment, Služby v Cestovnom ruchu, Náuka o potravinách, Tovaroznalectvo, Potraviny a výživa, Predmet prax, Praktické vyučovanie, Cvičenia techniky obsluhy, Cvičenia techniky prevádzky

 

Obsah vzdelávacieho programu:


téma

Vinohradnícke oblasti v Európe

Vinohradnícke oblasti na Slovensku

Vinársky zákon v Slovenskej republike

Slovník odborných pojmov

Profesia someliéra

Pomôcky a inventár na podávanie vína

Skladovanie a ošetrovanie vína

Chyby a choroby vína

Oprava chýb vo vínnej karte

Členenie vinárskych produktov

Členenie vín s prívlastkom

Výroba a členenie tokajských vín

Biele odrody viniča pestovaného na Slovensku

Modré odrody viniča pestovaného na Slovensku

Výroba bieleho vína

Výroba červeného vína

Výroba šumivého vína

Podávanie bieleho vína podľa požiadaviek ASSR

Podávanie červeného vína podľa požiadaviek ASSR a dekantovanie

Podávanie šumivého vína podľa požiadaviek ASSR a sabráž

Verbálne hodnotenie vína

Posudzovanie vína zrakom - čírosť, iskrivosť, farba a viskozita vína

Posudzovanie vína čuchom - tvorba buketu

Posudzovanie vína chuťou - rovnováha, harmónia a štruktúra vína

Celkový dojem o víne, jeho vek, barikové vína

Súlad vína s jedlom a jeho základné pravidlá

Správna teplota podávaného vína

Predjedlo a víno

Hydina a víno

Ryby a víno

Bravčové mäso a víno

Jahňacie, teľacie, hovädzie mäso a víno

Divina a víno

Syry a víno

Dezerty a víno

Nácvik praktických zručností:

Podávanie bieleho vína

Dekantovanie červeného vína

Sabráž šumivého vína

Posudzovanie vína zrakom

Posudzovanie vína čuchom

Posudzovanie vína chuťou

Oprava chýb vo vínnej karte

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00