SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Ústavné právo a pracovné právo v edukačnom procese a v praxi

Číslo akreditácie: 676/2012 - KVPočet hodín: 110

Počet kreditov: 25

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školyMiesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu  vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odboreCena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaCena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody


Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaSpôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: PaedDr. Dana KapitánováCieľová skupina:

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanieVyučovací predmet/oblasť:

občianska náuka

právo

právna náukaProgram:

ÚSTAVNÉ PRÁVO A JEHO VYUŽITIE V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI

Ústava

Ľudské práva a základné slobody

Základné ekonomické problémy

Štátna moc

Voľby

Územná samospráva

PRACOVNÉ PRÁVO A JEHO VYUŽITIE V EDUKAČNOM PROCESE A V PRAXI

Zmena a skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru - výpoveď

Pracovný čas a doba odpočinku

Dovolenka

Prekážky v práci

Odmeňovanie zamestnancov

Ochrana práce

Podniková a sociálna politika

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00