SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO

Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách

Číslo akreditácie: 988/2013 - KVPočet hodín: 110

Počet kreditov: 25Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školyMiesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Tecoma Contract, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odboreCena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaCena skúšok odbornej spôsobilosti:

Cena II.: 66,- € s DPH/osoba - vo vzdelávacej inštitúcii v Bratislave

Cena III.: 66,- € s DPH/osoba - priamo na objednávajúcej škole

Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaSpôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

stredné odborné vzdelávanie

úplné stredné všeobecné vzdelávanie

úplné stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanieVyučovací predmet/oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a hodnoty, človek a príroda, človek a spoločnosť, umenie a kultúra, človek, hodnoty a spoločnosťProgram:

Učebný cyklus

Učebné štýly

Metódy aktívneho vyučovania

Skupinové komunikačné vyučovacie metódy

Didaktické hry

 

Praktické skúsenosti z vyučovacieho procesu a aplikácia metód vo vyučovacom procese

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00