SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách

Číslo akreditácie: 988/2013 - KV

 

Počet hodín: 110

Počet kreditov: 25

 

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy

 

Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)

 

Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore

 

Cena kurzu:

na základe dohody

Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Cena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody

Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

 

Cieľová skupina:

 

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
 • stredné odborné vzdelávanie
 • úplné stredné všeobecné vzdelávanie
 • úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

 

Vyučovací predmet/oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a hodnoty, človek a príroda, človek a spoločnosť, umenie a kultúra, človek, hodnoty a spoločnosť

 

Program:

 

 • Učebný cyklus
 • Učebné štýly
 • Metódy aktívneho vyučovania
 • Skupinové komunikačné vyučovacie metódy
 • Didaktické hry
 • Praktické skúsenosti z vyučovacieho procesu a aplikácia metód vo vyučovacom procese

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00