SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl

Číslo akreditácie: 837/2012 - KV

Počet hodín: 90

Počet kreditov: 21

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školyMiesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. Global Contract, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu  vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odboreCena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaCena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody


Cena zahŕňa: konzultácie ku skúškam, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaSpôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: Ing. Eva MydlováCieľová skupina:

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

stredné odborné vzdelávanie

úplné stredné všeobecné vzdelávanie

úplné stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanieVyučovací predmet/oblasť: anglický jazykProgram:

PRACOVNÝ ŽIVOT

Základné pracovné a sociálne  spôsobilosti

Osobitosti pracovných pohovorov

PRACOVNÉ PODMIENKY VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPY  V KONFRONTÁCII S PODMIENKAMI NA SLOVENSKU

Základné informácie o systéme zamestnávania v niektorých krajinách Európy

KULTÚRNY ŽIVOT

Umenie

 

Významné kultúrne dedičstvo

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00