SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Oblasť hotelierstva v cudzích jazykoch

Číslo akreditácie: 1241/2013 - KV

Aktualizačné


Počet hodín: 60

Počet kreditov: 15

 

Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy


Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. GLOBAL CONTRACT, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)

 

Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore

 

Cena kurzu:

na základe dohody

Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Cena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody


Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: PaedDr. Rastislav Michalica


Cieľová skupina:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
 • stredné odborné vzdelávanie
 • úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

 

Vyučovací predmet/oblasť: nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk


Program:

 • Cestovný ruch dnes
 • Manažment
 • Obchodné a marketingové oddelenie
 • Recepcia
 • Izbová služba
 • Oddelenie jedla a nápojov
 • Oddelenie PR, animácie a voľnočasových aktivít
 • Inštrukcie a starostlivosť o hostí
 • Recepcia
 • Upratovanie
 • Personalistika

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00