SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Oblasť gastronómie v cudzích jazykoch

Číslo akreditácie: 1240/2013 - KV

Aktualizačné


Počet hodín: 60

Počet kreditov: 15


Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školy


Miesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. GLOBAL CONTRACT, s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)

 

Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odbore

 

Cena kurzu:

na základe dohody

Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia

 

Cena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohody

 

Spôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: PaedDr. Rastislav Michalica

 

Cieľová skupina:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
 • stredné odborné vzdelávanie
 • úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

 

Vyučovací predmet/oblasť: nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk

 

Program:

 • Obsluha v reštaurácii
 • Príprava v kuchyni
 • Personalistika
 • Národné tradície
 • Národná kuchyňa

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00