SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO

Oblasť gastronómie v cudzích jazykoch

Číslo akreditácie: 1240/2013 - KV

Aktualizačné


Počet hodín: 60

Počet kreditov: 15Termín konania:

I. otvorené kurzy s pobytom - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo II. otvorené kurzy bez pobytu - po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov

alebo III. uzavreté kurzy na školách - podľa požiadaviek školy a po konzultácii s vedením školyMiesto konania:

I. Hotel CITY Košice, Vodárenská 6

alebo II. GLOBAL CONTRACT, s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava

alebo III. na objednávajúcej škole (minimálne 15 účastníkov)Forma vzdelávania: prezenčná celého kurzu vrátane skúšok odbornej spôsobilosti alebo len skúšok odbornej spôsobilosti, samostatné skúšky odbornej spôsobilosti môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý má viac ako 3 roky praxe vo svojom odboreCena kurzu:

na základe dohody


Cena zahŕňa: študijný a obrazový materiál, odborná literatúra, písacie potreby, poznámkové listy, resp. internetové pripojenie, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčeniaCena skúšok odbornej spôsobilosti:

na základe dohodySpôsob ukončenia: záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou

Garant: PaedDr. Rastislav MichalicaCieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

stredné odborné vzdelávanie

úplné stredné odborné vzdelávanie

učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanieVyučovací predmet/oblasť: nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazykProgram:

Obsluha v reštaurácii

Príprava v kuchyni

Personalistika

Národné tradície

 

Národná kuchyňa

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00