SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO

Zoznam akreditácií

Jedinečná ponuka získať certifikát

 

Ponuka akreditovaných kurzov pre pedagogických pracovníkov

 

Pre pedagogických pracovníkov GLOBAL CONTRACT, s.r.o. vytvára nové kurzy v rámci inovačného vzdelávania. V súčasnosti má schválené v rámci kontinuálneho vzdelávania kurzy, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Podrobne o každom kurze sa dozviete v sekcii Aktuálna ponuka v SR. Sme v neustálom kontakte s pedagogickými zamestnancami a na základe ich potrieb pripravujeme nové vzdelávacie kurzy. Vždy po schválení MŠ SR a získaní akreditácie ich uverejníme na našej stránke.

 

Všetky akreditované kurzy realizujeme viacerými formami, aby sme sa čo najviac priblížili Vašim potrebám.

 

 

  1. Kurzy realizované na Slovensku
  • priamo na školách - za predpokladu naplnenosti kurzu
  • v našom hotelovom zariadení v Košiciach, kde zabezpečujeme ubytovanie a stravu
  • v našich vzdelávacích priestoroch v Bratislave

 

 

  1. Kurzy realizované na Cypre - vzdelávanie je spojené spolu s voľnočasovými aktivitami, môžu sa zúčastniť aj rodinní príslušníci

 

Bližšie podrobnosti o organizácii nájdete v sekcii Aktuálna ponuka v SR, Aktuálna ponuka v zahraničí.

 

 

Zoznam akreditácií - kontinuálne vzdelávanie

 

Názov kurzuČíslo akreditácieČíslo kredituDátum akreditácieDátum platnosti akreditáciePočet hodínPočet kreditovVzdelávacia oblasť/predmetCieľová skupina
Moderná gastronómia1641/20162016-11767/22246:5-10C020.05.201631.12.202111025Technika cestovného ruchu, Technológia prípravy pokrmov, Technika obsluhy, Hotelový a gastronomický manažment, Služby v Cestovnom ruchu, Náuka o potravinách, Tovaroznalectvo, Potraviny a výživa, Predmet prax, Praktické vyučovanie, Cvičenia techniky obsluhy, Cvičenia techniky prevádzkyUčiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, Majster odbornej výchovy
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii1642/20162016-11767/22246:5-10C020.05.201631.12.202110023Manažment kvality, Manažment, Marketing, Cestovný ruch, Technika cestovného ruchu, Hotelový a gastronomický manažment, Služby v Cestovnom ruchu, Predmet prax, Praktické vyučovanie, Cvičenia techniky prevádzkyUčiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, Majster odbornej výchovy
Anglický jazyk pre učiteľov  základných škôl zameraný na prierezovú tému multikultúrna výchova772/20122012-8476/23178:1-92325.05.1231.12.178019anglický jazykučiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Someliér a gastronómia1638/20162016-11768/17473:5-10C020.04.201631.12.20218520Technika cestovného ruchu, Technológia prípravy pokrmov, Technika obsluhy, Hotelový a gastronomický manažment, Služby v Cestovnom ruchu, Náuka o potravinách, Tovaroznalectvo, Potraviny a výživa, Predmet prax, Praktické vyučovanie, Cvičenia techniky obsluhy, Cvičenia techniky prevádzkyUčiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, Majster odbornej výchovy
Inovácie v štruktúre vyučovania etickej výchovy pre stredné školy673/20122012-1864/3971:2-92330.01.1231.12.179021etická výchovaučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Etická výchova pre nižšie stredné vzdelávanie675/20122012-1860/3961:2-92330.01.1231.12.1711025etická výchovaučiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),  učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Ústavné právo a pracovné právo676/20122012-1863/3969:2-92330.01.1231.12.1711025občianska náuka, právo, právna náukaučiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na základných školách získaných zahraničnou praxou790/20122012-9532/26159:1-92313.06.1231.12.1711025jazyk a komunikácia, matematika a práce s informáciami, príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, človek a svet práce,  človek a príroda, človek a spoločnosť,  zdravie a pohybučiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl837/20122012-5160/17081:2-92318.09.1231.12.179021anglický jazykučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách988/20132012-5159/17082:2-92314.02.1331.12.1811025jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a hodnoty, človek a príroda, človek a spoločnosť, umenie a kultúra, človek, hodnoty a spoločnosťučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných škôl1239/20132013-9407/37220:2-92308.08.1231.12.186015nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazykučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Oblasť gastronómie v cudzích jazykoch1240/20132013-9409/37219:2-92315.08.1231.12.186015nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazykučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Oblasť hotelierstva v cudzích jazykoch1241/20132013-9408/37218:2-92315.08.1231.12.186015nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazykučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
Potraviny 21. storočia1392/20142014-5107/25587:2-10C030.05.1431.12.1911025Technológia prípravy pokrmov, Cvičenia techniky prevádzky, Hotelový a gastronomický manažment, Technika obsluhy, Technika cestovného ruchu, Marketing, Odborný výcvik, Prax, Služby cestovného ruchu, Náuka o potravinách, Potraviny a nápoje, Tovaroznalectvo, Výživa, Potraviny a výživaučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy
Svet gastronómie v 3. tisícročí1394/20142014-5109/25585:2-10C030.05.1431.12.1911025Technológia prípravy pokrmov, Cvičenia techniky prevádzky, Hotelový a gastronomický manažment,  Odborný výcvik, Prax, Služby cestovného ruchu, Náuka o potravinách, Potraviny a nápoje, Tovaroznalectvo, Výživa, Potraviny a výživaučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy
Technológia prípravy pokrmov1393/20142014-5108/25584:2-10C030.05.1431.12.1911025Technológia prípravy pokrmov, Cvičenia techniky prevádzky, Hotelový a gastronomický manažment, Odborný výcvik, Prax, Služby cestovného ruchu, Náuka o potravinách, Potraviny a nápoje, Tovaroznalectvo, Výživa, Potraviny a výživa, Cvičenia techniky obsluhy, Technika obsluhyučiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy

 

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00