SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Čo je kontinuálne vzdelávanie

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa stalo súčasťou ich celoživotného vzdelávania. Druhy kontinuálneho vzdelávania si vyberajú podľa svojich cieľov a na základe splnenia požiadaviek, ktoré určuje zákon 317/2009 a jeho novely. Pedagogickí pracovníci majú aktuálne možnosť absolvovať adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné a funkčné vzdelávanie.

 

Firma GLOBAL CONTRACT, s.r.o. je jedným z poskytovateľov inovačného vzdelávania, má akreditovaných niekoľko vzdelávacích programov, všetky je možné absolvovať ako kurzy alebo skúšky profesionálnych kompetencií.

 

Pedagogický zamestnanec sa môže prihlásiť na kontinuálne vzdelávanie alebo skúšky profesionálnych kompetencií, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom. Zákon ukladá, že na kontinuálne vzdelávanie musí pedagogický zamestnanec

  • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
  • absolvovať minimálne šesť mesiacov pedagogickej činnosti

 

Pri  overení profesijných kompetencií sú podmienky:

  • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
  • absolvovať minimálne  tri roky pedagogickej činnosti

Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.

 

Prihlasovanie na obe formy sa vykonáva vypísaním prihlášky, ktorá sa nachádza na stránke www.globalcontract.sk. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ školy, ktorý svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov, oprávnenosť zúčastniť sa tohto vzdelávania na základe kvalifikácie a zároveň dáva súhlas na zvyšovanie profesijných kompetencií.

 

Zvyšovanie profesijných kompetencií dáva pedagogickým pracovníkom možnosť získať kredity, ktoré im umožni zvýšenie platu alebo účasť na kvalifikačnej skúške.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00