SK EN

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Najčastejšie kladené otázky

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov je v praxi zavedené dlhšie obdobie, keďže prechádza legislatívnymi zmenami, niekedy spôsobuje problémy pri orientácii či sa pedagogický pracovník môže zúčastniť vzdelávania, aké vzdelávanie si vybrať, koľko kreditov získa apod. Jedným z druhov kontinuálneho vzdelávania je inovačné vzdelávanie.Otázky k inovačnému vzdelávaniu sa pokúsime zodpovedať a priniesť kúsok svetla pre všetkých, ktorí sa o tento spôsob zvyšovania profesijných kompetencií zaujímajú.


Kto sa môže prihlásiť na vzdelávanie?

Na kontinuálne vzdelávanie alebo skúšky profesionálnych kompetencií sa môže prihlásiť pedagogický zamestnanec, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom. Zákon ukladá, že na kontinuálne vzdelávanie musí pedagogický zamestnanec

  • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
  • absolvovať minimálne šesť mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Pri  overení profesijných kompetencií sú podmienky:

  • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
  • absolvovať minimálne tri roky pedagogickej činnosti vo svojej oblasti

 

Prečo sa hovorí o vzdelávaní alebo skúškach profesionálnych kompetencií. V čom sú rozdiely?

Pedagogický zamestnanec, ktorý sa prihlási na kurz, musí absolvovať kurz v predpísanej časovom rozsahu podľa akreditácie (minimálne 80% hodín). Na konci vzdelávania vypracováva záverečnú prácu, ktorú obhajuje pred 3 člennou komisiou.  Pokiaľ pedagogický zamestnanec spĺňa podmienky a prihlási sa len na skúšky, nezúčastňuje sa vzdelávania, ale tiež vypracováva prácu a obhajuje ju pred komisiou. Za obe formy účastníci získajú rovnaký počet kreditov.

 

Každé vzdelávanie má iný počet kreditov, podľa čoho sa určujú ich počty?

Počet kreditov sa určuje podľa časového rozsahu kurzu, počet kreditov sa priamo úmerne zvyšuje s počtom hodín.

 

Na aké vzdelávanie sa môže pedagóg prihlásiť, podľa čoho si môže vybrať a ako zistí, že vzdelávanie je vhodné pre neho?

Pedagogický zamestnanec sa prihlasuje u poskytovateľov vzdelávania, ich zoznam je na stránke Ministerstva školstva. Pri vyhľadávaní vhodného vzdelávania je potrebné vedieť, pre ktorú cieľovú skupinu je akreditovaný kurz určený, napr. učiteľ primárneho vzdelávania. Ďalším kritériom je predmet napr. Geografia alebo oblasť napr. služby cestovného ruchu. Všetky tieto informácie musí poskytovateľ uverejniť.

 

Aké skúsenosti má Global Contract, s.r.o. s realizovaním kurzov a skúšok profesionálnych kompetencií, čo by ste odporučili pedagogickým pracovníkom?

Global Contract realizuje vzdelávanie už druhý rok. V ostatnom období sa pedagógovia  zameriavajú na absolvovanie skúšok profesionálnych kompetencií. Predovšetkým sú to pedagógovia s dlhoročnou praxou. Máme veľmi dobré skúsenosti s úrovňou ich záverečných prác. Mnohé práce si zaslúžia byť zverejnené a šíriť dobré meno školy a jeho tvorcov. Pred prihlásením by si všetci najskôr mali pozrieť, či spĺňajú kritéria. Stáva sa, že sa na vzdelávanie chcú prihlásiť učitelia, ktorí nemajú úplné vysokoškolské vzdelanie, v tomto prípade zákon nedovoľuje absolvovať vzdelávanie, resp. prideliť kredity. Kritériá splnenia kvalifikačných požiadaviek sú iné vzhľadom na pracovnú kategórie, ale všeobecne platí, že učitelia musia mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, majstri odbornej výchovy odborné stredoškolské vzdelanie.

 

Prečo pedagógovia preferujú skúšky pred kurzami?

Myslím si, že majú na to dva dôvody. Je to finančný dôvod, vložné za skúšky je nižšie ako za celé vzdelávanie, ale pri absolvovaní len samotných skúšok, sa znižujú aj náklady za cestovanie, stravu a podobne. My sa snažíme pedagógom znížiť náklady, ak je viac ako 12 účastníkov, prídeme na ich školu alebo do regiónu, ak sa spoja viaceré školy. Takto realizujeme nielen skúšky, ale aj celé vzdelávanie. Tým druhým dôvodom je časová náročnosť kurzov. Naša spoločnosť má akreditované kurzy, ktoré majú časovú dotáciu v rozpätí od 90 hodín až po 110 hodín, sú to časovo náročné kurzy, ale účastníci získajú od 19 do 25 kreditov. Tento rozsah kreditov získajú aj absolvovaním samotných skúšok.

 

Keby sa pedagógovia chceli prihlásiť na Vaše akreditované kurzy, kde nájdu všetky informácie?

Global Contract má vytvorenú vlastnú stránku www.globalcontract.sk. V sekcii „Vzdelávanie pedagógov" nájdu všetky potrebné informácie. Vzhľadom k tomu, že všetko sa vyvíja, aj Global Contract prichádza s novými akreditovanými kurzami, preto je dobré sledovať stránku, a v aktuálnom čase, si vyhľadať vhodný kurz. Ak má niekto otázky, môže so zamestnancami komunikovať mailom, pre tých, ktorí uprednostňujú priamu komunikáciu, radi odpovieme na otázky aj telefonicky.

 

V čom je jedinečnosť Vašej ponuky?

Všetky kurzy, ktoré máme akreditované, Global Contract realizuje aj na Cypre, v prekrásnom a veľmi príjemnom prostredí. Mnohí pedagógovia už využili možnosť spojiť príjemné s užitočným a absolvovali vzdelávanie počas letného pobytu na Cypre.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00