SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

záverečné skúšky v destinácií

ZS DOPORUČUJEME:

  • Pre školy, ktoré sa neboja experimentov /príkl. SOŠ TN,Trebišov,Prešov/
  • Pre školy, ktoré môžu uvoľniť skupinu študentov od mája, resp.júna do septembra resp. októbra aspoň s priemernou znalosťou AJ /s nástupom cca 3-týždne pred ZS / kooperácia s Global Contract s.r.o.
  • Pre školy, ktoré si vedia legislatívne obhájiť tieto skúšky v zahraničí u svojho zriaďovateľa /Krajské školské úrady, Samospr.kraje/
  • Pre školy, ktoré vedia zabezpečiť organizáciu teoretického vyučovania pre týchto študentov /riaditeľ školy, príp.zástupca/
  • Pre triedy, ktoré nájdu pochopenie i u rodičov študentov /triedny učiteľ/

 

Presné podmienky budú upresnené individuálne každej škole, ktorá bude mať záujem o ZS.

Pozrite si video zo ZS na Kréte, ktoré absolvovali študenti SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00