SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

záverečné skúšky v destinácií

ZS DOPORUČUJEME:

  • Pre školy, ktoré sa neboja experimentov /príkl. SOŠ TN,Trebišov,Prešov/
  • Pre školy, ktoré môžu uvoľniť skupinu študentov od mája, resp.júna do septembra resp. októbra aspoň s priemernou znalosťou AJ /s nástupom cca 3-týždne pred ZS / kooperácia s Global Contract s.r.o.
  • Pre školy, ktoré si vedia legislatívne obhájiť tieto skúšky v zahraničí u svojho zriaďovateľa /Krajské školské úrady, Samospr.kraje/
  • Pre školy, ktoré vedia zabezpečiť organizáciu teoretického vyučovania pre týchto študentov /riaditeľ školy, príp.zástupca/
  • Pre triedy, ktoré nájdu pochopenie i u rodičov študentov /triedny učiteľ/

 

Presné podmienky budú upresnené individuálne každej škole, ktorá bude mať záujem o ZS.

Pozrite si video zo ZS na Kréte, ktoré absolvovali študenti SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIAŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO  MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)
Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00