SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

od 1.1.2018

Od 1.1.2018 spoločnosť GLOBAL CONTRACT s.r.o. zabezpečuje len ASISTENČNÉ SLUŽBY pre medzinárodný portál One Season Academy (OSA) www.oneseasonacademy.com pre oblasť strednej Európy a destinácií: Cyprus, Grécko, Francúzsko.

 

Zoznam poskytovaných asistenčných služieb:

a) asistencia pri organizovaní prípadného výberového konania;
b) asistencia pri zabezpečovaní dopravy/nákupu leteniek hradených zamestnávateľom, resp. celková organizácia zabezpečenia dopravy/leteniek;
c) asistencia na letisku v mieste odletu/príletu: osobne na letisku v prípade skupiny viac ako 15 uchádzačov, na telefóne v prípade skupiny menšej ako 15 uchádzačov
d) transfer zabezpečený zamestnávateľom z/na letisko v destinácií pokiaľ nie je dohodnuté inak
e) úvodný meeting v hoteli (zoznámenie s manažérmi, vysvetlenie podstatných vecí);
f) vstupná a výstupná kontrola ubikácii;
g) pravidelné meetingy 1x za týždeň, podľa rozvrhu, ktorý bude doručený/zverejnený na webovej stránke www.globalcontract.sk pred odchodom do destinácie;
h) asistenčné služby delegáta na telefóne 09:00 hod. -17:00 hod.;
i) asistencia v urgentných prípadoch mimo času uvedeného vyššie;
j) asistencia v  závažných prípadoch pri zdravotných ťažkostiach;
k) kontrola/asistencia pri problémoch na pracovisku
l) informovanie škôl o priebehu odbornej praxe, resp. správania sa študentov.

 

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00