SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

od 1.1.2018

Od 1.1.2018 spoločnosť GLOBAL CONTRACT s.r.o. zabezpečuje len ASISTENČNÉ SLUŽBY pre medzinárodný portál One Season Academy (OSA) www.oneseasonacademy.com pre oblasť strednej Európy a destinácií: Cyprus, Grécko, Francúzsko.

 

Zoznam poskytovaných asistenčných služieb:

a) asistencia pri organizovaní prípadného výberového konania;
b) asistencia pri zabezpečovaní dopravy/nákupu leteniek hradených zamestnávateľom, resp. celková organizácia zabezpečenia dopravy/leteniek;
c) asistencia na letisku v mieste odletu/príletu: osobne na letisku v prípade skupiny viac ako 15 uchádzačov, na telefóne v prípade skupiny menšej ako 15 uchádzačov
d) transfer zabezpečený zamestnávateľom z/na letisko v destinácií pokiaľ nie je dohodnuté inak
e) úvodný meeting v hoteli (zoznámenie s manažérmi, vysvetlenie podstatných vecí);
f) vstupná a výstupná kontrola ubikácii;
g) pravidelné meetingy 1x za týždeň, podľa rozvrhu, ktorý bude doručený/zverejnený na webovej stránke www.globalcontract.sk pred odchodom do destinácie;
h) asistenčné služby delegáta na telefóne 09:00 hod. -17:00 hod.;
i) asistencia v urgentných prípadoch mimo času uvedeného vyššie;
j) asistencia v  závažných prípadoch pri zdravotných ťažkostiach;
k) kontrola/asistencia pri problémoch na pracovisku
l) informovanie škôl o priebehu odbornej praxe, resp. správania sa študentov.

 

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00