SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV

Informácie o Francúzsku

Francúzsko je relatívne nízko položená krajina. Najvyššie vrchy sa nachádzajú v centrálnych Alpách. Najvyšším z nich je Mont Blanc, týčiaci sa do výšky 4807 m.n.m, ktorý je zároveň najvyšším vrchom západnej Európy. Pohorím s vysokými vrcholmi sú aj Pyreneje, Jura, Ardény, Francúzske Stredohorie a Vogézy. Nížiny pokrývajú 2/3 celého povrchu Francúzska. Štyri hlavné rieky, ktoré sú dôležité pre priemyselný a mestský rozvoj, sú Loire (dĺžka 1012 km), Garonne (dĺžka 575 km), Seine (dĺžka 776 km) a Rhône (dĺžka 552 km). Francúzske pobrežie s rôznorodou prírodnou scenériou je dlhé 5500 km. Obmývajú ho štyri moria, Severné more, Kanál La Manche, Atlantický oceán a Stredozemné more. OZNACENIE PREVADZKY KE.png


xlarge.jpg _44463599_france_chamonix_203.gif

Oficiálny názov: La République Française

HLAVNÉ MESTO: Paríž

ÚRADNÝ JAZYK: Francúzština

ŠTÁTNE ZRIADENIE: prezidentská republika

ROZLOHA: 551 500 km2

POČET OBYVATEĽOV: 66 415 161 (údaj z 2015)

MENA: Euro (EUR)

RASOVÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE: Francúzi 89%, občania EÚ 3,7%, cudzinci z krajín Magrebu 3,3%, cudzinci z Ázie 2,5%, cudzinci zo Subsaharskej Afriky 1,2%

NÁBOŽENSTVO: katolícke 64%, islamské 8%, protestantské 2%, židovské 1%, ateisti 28%

 

Zdravotná starostlivosť

Slovenský občan má nárok na nutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade ohrozenia života alebo zdravia.

Pred odchodom zo SR je potrebné si vyzdvihnúť v pobočke zdravotnej poisťovne formulár E111 alebo Európsku kartu zdravotného poistenia. Vo Francúzsku sa platí priamo lekárovi, ktorý potvrdenie o ošetrení tzv. "Feuille de Soins". Pre úhradu nákladov je treba sa obrátiť s týmto potvrdením na miestnu zdravotnú poisťovňu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) alebo na príslušnú zdravotnú poisťovňu SR. V prípade nemocničného ošetrenia sa nemusí v hotovosti nič hradiť okrem predpísanej spoluúčasti.

 

Dôležité poznámky k poisteniu v zahraničí:

Odporúčame Vám uzatvoriť  cestovné poistenie v niektorej komerčnej poisťovni, najmä pre prípad stomatologického ošetrenia či úhrady liekov. Tieto náklady totiž Vaša zdravotná poisťovňa neprepláca. Z komerčnej poistky môžete ako poistenec dostať preplatené aj tieto náklady - doplatky za lieky, poplatky za zubné ošetrenie a pod.

Pre informáciu uvádzame rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe formulára E111:

 • platí len vo verejnom systéme - v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov,
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia poistenci danej krajiny,
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby,
 • pokrýva nevyhnutnú a nie iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
 • kryje náklady v neobmedzenom finančnom rozsahu,
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny,
 • pokrýva aj chronické ochorenia,
 • formulár má dobu platnosti 6(najviac 12)mesiacov.

Takmer vo všetkých krajinách EÚ, bude od vás vyžadovaná finančná spoluúčasť aj v prípade, že ste zákonne poistený (napr. prostredníctvom E formulárov). Preto je vhodné uzavrieť doplnkové komerčné cestovné poistenie.

Vyberte si také poistenie, ktoré pokrýva náklady na:

 • zdravotnú starostlivosť vo verejnom i súkromnom systéme
 • ambulantné ošetrenie
 • stomatologické ošetrenie
 • lieky
 • hospitalizáciu
 • repatriáciu
 • asistenčné služby.

Ku komerčnému cestovnému poisteniu je tiež vhodné uzavrieť aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré by malo kryť:

 • náklady na zdravotnú starostlivosť u zmluvných aj u súkromných lekárov
 • úhradu spoluúčasti
 • repatriáciu a asistenčné služby.

V rámci komerčného poistenia je možné uzavrieť aj ďalšie druhy poistení, napr. cestovné úrazové poistenie, poistenie osobných vecí a batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám.

 

Otváracia doba

Banky väčšinou: Pondelok až sobota od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00.


Užitočné adresy

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

125 rue du Ranelagh, 75016, Paris, Francúzsko

Tel.:

+33 171937333

Fax:

+33 142887653

Mobil:

+33 672076832 (pohotovostný mobil)

Email:

emb.paris@mzv.sk

 

Dôležitá poznámka:

Prosíme Vás, aby ste boli bezpodmienečne prítomní na telefónnych číslach pokiaľ Vám neodovzdáme letenky na letisku, ktoré ste zadávali na  prihláškach na prácu.

V prípade, ak by došlo k zmene vášho odletu, vás budeme informovať!

Ďakujeme.UŽITOČNÉ RADY PRI VAŠOM ODLETE: tu

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00