SK EN

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA

Program

KONFERENCIA - MODERN SCHOOL

 

Termín: 22/09/2008 - 27/09/2008

 

Miesto konania: hotel ATHINA PALACE  - Kréta /Grécko/ - 22/09 - 24/09

hotel PANTHEA AQUA SOL - Cyprus - 25/09 - 27 resp 28/9

 


PROGRAM:

KRÉTA

 

22/09 - 07,30 hod. -  ZRAZ účastníkov na letisku v Bratislave

- 09,30 hod. -  ODLET  BTS - HER

- 12,40 hod. -  PRÍLET, TRANSFER, UBYTOVANIE

- 15,00 - 19,00 hod.  -  ÚVODNÝ MEETING

- VEČERA

 

23/09 - RAŇAJKY

-    PREHLIADKA HOTELOV NA KRÉTE

 

- 13.00  TRANSFERY   Z  HOTELOV  do hotela   ATHINA PALACE

 

KONFERENCIA:


- 14,00 hod. -   Ing. Milan NÁPOKÝ - ZSŠHSaO Trenčín

Nové možnosti absolvovania záverečných skúšok študentov

v zahraničí

Obrazový materiál o Kréte -  prezentácia študentov

 

- 14,45 hod. -  Ing. Kamila DOLNÁ - Tecoma Contract, s.r.o. Bratislava

Kapa School

Inovatívne možnosti zlepšenia kvalifikácie žiakov, ktorí sa majú

zúčastniť praxe v zahraničí:

-  kurzy anglického jazyka

-  kurzy gastronómie v anglickom jazyku

-  základy gréckeho jazyka pre pomocný personál

 

- 15,00 hod. -  Ing. Kamila DOLNÁ - Tecoma Contract, s.r.o.

Mr. Manolis FILIPPAKIS

Podmienky zamestnávania študentov v Grécku a uvedenie skúseností z roku 2008

Podmienky práce študentov na Kréte

Celkové administratívne predpoklady a podmienky

Predstavenie zamestnávateľov a popis hotelov

Stretnutie so školami a uzatváranie zmlúv

 

- 16,00 hod.  -  Ing. Jozef RÓTH - prezident Slovenskej barmanskej  asociácie

Prezentácia nových postupov  pri zabezpečovaní praxe študentov

v uvedených destináciách, možnosti absolvovania barmanského

kurzu priamo v destinácii

 

-  16,30 hod. -    Barmanská show - praktické ukážky  našich študentov

 

-  17,00 hod.   -  WORKSHOP - za prítomnosti gréckych zamestnávateľov

vyhodnotenie  spokojnosti  študentov v jednotlivých hoteloch

z dotazníkového prieskumu študentov-zástupcom Tecoma Contract

v sezóne 2008  na Kréte

- diskusia  so zástupcami hotelov

- uzatváranie  zmlúv s hotelmi a školami na rok  2009


-  SPOLOČNÁ VEČERA - ATHINA PALACE HOTEL

-  TRANSFERY  NA HOTELY

 

24/09 -    RAŇAJKY

-  10,00 hod. - 12,00 hod. - DISKUSNÉ FÓRUM PO KONFERENCII

-  13,00 hod. -  16,00 hod. - PREHLIADKA  MESTA, resp. HOTELOV podľa potreby

18,30 hod. -   ZRAZ účastníkov + TRANSFER na letisko

-  21,10 hod. -   ODLET -  HER-LCA

-  22,35 hod.  -  PRÍLET  LCA, TRANSFER, UBYTOVANIE

 

 

CYPRUS

 

25/09 -  RAŇAJKY

 

- 09,00  hod.     TRANSFERY  Z HOTELOV   DO  PANTHEA  PALACE

 

KONFERENCIA:

-   10,00  hod.  -  Ing. Eva MYDLOVÁ  - ZSŠHSaO Trenčín

Prezentácia „repeatrov"  - študentov, ktorí už boli na praxi v

zahraničí viackrát

 

-   11,00 hod.  -   Ing. Kamila  Dolná, Mr. Nicos  PHARMAKALIDES -

- Aqua Sol Hotels LTD.

Možnosti vzdelávania študentov cez program  LEONARDO,

resp. iné možnosti vzdelávania a praxe v zahraničí.

Skúsenosti s projektom ESF ,výsledky a potreba skúsených pedagógov

- OBED

 

- 14,00  hod. -    Mr. Nicos PHARMAKALIDES - Aqua Sol Hotels LTD.

„Premena tradičnej školy na modernú" - moderné formy a možnosti

vzdelávania pedagógov a študentov : „ Kurz kuchárov"

 

- 14,30 hod. -   Mgr. Alžbeta STANÍKOVÁ - ZSŠ služieb Zvolen

Inovatívne prvky  pri zriaďovaní praktických stredísk

 

- 14,50 hod. -    Ing. Monika HANZELOVÁ - TAMUS a.s. Bratislava

Ing. Caroline  LISKOVA, PhD. - AUXERRE, Bratislava

Možnosti financovania aktivít a zámerov pre oblasť vzdelávania

zo zdrojov Európskej únie a iných bilaterálnych programov

 

- 15,20 hod. -   Ing. Jozef RÓTH - prezident Slovenskej barmanskej asociácie

Prezentácia nových postupov  pri zabezpečovaní praxe študentov

v uvedených destináciách, možnosti absolvovania barmanského   kurzu priamo v destinácii

 

- 15,50 hod. -    Ing. Miriam IŠTOKOVÁ - IŠTOK s.r.o. Bratislava

Formy zabezpečovania kurzov pre animátorov do hotelov v zahraničí

 

- 16,15 hod.   -  Ing. Kamila DOLNÁ - Tecoma Contract s.r.o.

Prezentácia pracovných podmienok študentov na Cypre

 

- 16,30 hod. -    Barmanská show - praktické ukážky práce našich študentov


- 16,45 hod. -   WORKSHOP

- vyhodnotenie  spokojnosti  študentov a pracovných podmienok na 

Cypre na základe  dotazníkového prieskumu -Ing. Evou Mydlovou

- diskusia  so zástupcami hotelov

- uzatváranie  zmlúv s hotelmi a školami na rok  2009

 


- 20.00 hod. - SPOLOČNÁ  VEČERA - PANTHEA HOTEL

Dr. Anna TURENIČOVÁ - veľvyslankyňa SR na Cypre

Skúsenosti  Veľvyslanectva Slovenskej republiky so slovenskými

pracovníkmi na Cypre, jeho aktivity a úspechy

 

- TRANSFERY   DO HOTELOV


26/09 -   RAŇAJKY

- 10,00 - 13,00 hod. -  DISKUSNÉ  FÓRUM  PO  KONFERENCII

- 15,00 -  18,00 hod. - EXKURZIA

- VEČERA  V HOTELOCH

 

27/09

  1. Pre účastníkov konferencie s odletom 27/09:

- 01:00 hod. - TRANSFER na letisko LCA

- 03:45 hod. - ODLET  LCA-VIE

- 06:00 hod. - PRÍLET  VIE + transfer BTS

  1. Pre účastníkov s odletom 28/09:

- RAŇAJKY

- 10,00 - 18,00 hod. -  PREHLIADKA  HOTELOVÝCH  ZARIADENÍ  NA CYPRE

 

28/09 -   01:00 hod. - TRANSFER na letisko LCA

- 03:45 hod. - ODLET LCA-VIE

- 06:00 hod. - PRÍLET VIE,  TRANSFER do  BTS

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00