SK EN

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA

Program

Termín: 30/09 - 05/10/2011

Miesto konania: JORDÁNSKO - Amman

Ubytovanie:  4* hotely

 

PROGRAM:

 

30/09 - 20,45 hod. ZRAZ ÚČASTNÍKOV - LETISKO BUDAPEST /cez spol. Malev/

 • 23,05 hod. ODLET

 • 03,20 hod. PRÍLET AMMAN

 • 03,45 hod. TRANSFER DO HOTELA, UBYTOVANIE

 

01/10 - 08,30 hod. RAŇAJKY

 • 09,30 hod. CELODENNÝ PROGRAM

NÁVŠTEVA ZAUJÍMAVÝCH HOTELOV V HLAVNOM MESTE „AMMÁN" A ŠKOLY GASTRONOMICKÉHO A HOTELOVÉHO ZAMERANIA /porovnanie arabskej a európskej kultúry v  hoteloch i v oblasti gastronómie, a pod./

EXKURZIA HRADU „AJLOUN" A HISTORICKÉHO MESTA „JERASH"

 • 19,00 hod. VEČERA V HOTELI

 

02/10 - 07,30 hod. RAŇAJKY

 • CELODENNÝ VÝLET DO HISTORICKÝCH PERÁL JORDÁNSKA - MIEST „MADABA" a „MOUNT NEBO" pri Mŕtvom mori spojené s návštevou známeho gastron. zariadenia /s názornými ukážkami a prípravou miestnych špecialít/

 • 19,00 hod. VEČERA V HOTELI

 • 21,00 SHOW ANIMÁTOROV

 

03/10 - 07,30 hod. RAŇAJKY

 

KONFERENCIA:

10:00 Zahájenie a úvodné slovo

 

10:15 Prednáška: MODERNÉ VZDELÁVANIE - VÝZVA PRE SLOVENSKO

( prednášajúci: Mr. Jozef Heriban - publicista a spisovateľ )

 

11: 00 Prednáška: PREDBEŽNÉ VYHODNOTENIE PRIEBEHU PROJEKTU

„MODERNÁ ŠKOLA" TRENČÍN

( prednášajúci: Mr. Milan Nápoky - riaditeľ Stredná odborná škola služieb a obchodu Trenčín s implement.teamom projektu)

( prednášajúci: Mrs. Eva Mydlová /zástupkyňa za Mr. Costasa Hadjicostisa - manažéra hotela GRAND RESORT Cyprus)

 

12: 30 Obedňajšia prestávka

 

14: 00 Prednáška: AKTÍVNE SOCIÁLNE UČENIE - PROJEKCIA ENCOUNTEROVEJ

SKUPINY

( prednášajúci: Mr. Juraj LÍŠKA - Auxerre, s.r.o. Bratislava)

 

15: 30 Prednáška: -INFORMÁCIE O VÝMENNOM PROGRAME

-DRUHY AKREDITOVANÝCH PROGRAMOV PRE PEDAGÓGOV

( prednášajúci: Mrs. Kamila Dolná - konateľka spoločnosti Tecoma Contract, s.r.o.)

 

16:30 VYHODNOTENIE SEZÓNY 2011

Vyhodnotenie praxe študentov v jednotlivých destináciách a doporučenia zástupcov škôl pre zlepšenie spolupráce a informovanosti pre ďalšie sezóny/

(prednášajúci: zást. spol. Tecoma Contract s.r.o. - vyhodnotenie sezóny 2011 v Grécku a na Cypre)

 

19:30 SPOLOČNÁ VEČERA V HOTELI

 

04/10 - 07,30 hod. RAŇAJKY

 • 09,30 hod. SPOLOČNÝ VÝLET DO STAROBILÉHO MIESTA „PETRA"

 • 14,00 hod. WORKSHOP KU ZAHÁJENIU NOVEJ SEZÓNY 2012

 • 19,00 hod. VEČERA V HOTELI

 

05/10 - 01,00 hod. SPOLOČNÝ TRANSFER NA LETISKO

 • 04,00 hod. ODLET

 • 06,30 hod. PRÍLET NA LETISKO BUDAPEST

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00