SK EN

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA

asd

Organizácia medzinárodných odborných podujatí

V rámci aktivít spoločnosti Global Contract významnú úlohu má i organizovanie medzinárodných odborných podujatí (konferencií, seminárov, workshopov, …). Na podujatiach sa v medzinárodnom meradle vzájomne porovnávajú a analyzujú dosiahnuté výsledky z rôznych oblastí (školstva, cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie, vzdelávania, kultúry, športu,...). Získané inovatívne poznatky sa tak stávajú odrazovým mostíkom pre kvalitnejšiu, efektívnejšiu a odbornejšiu prácu všetkých účastníkov.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00