SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

SPOLOČNÉ ŠTÚDIUM

Spoločné štúdium pozostávajúce z akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma.Spoločné štúdium pozostáva z dvoch častí:

 1. študijný plán v anglickom jazyku podľa študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pod názvom Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch, ktoré končí absolvovaním bakalárskej skúšky
 2. synchronizovane prebiehajúci študijný plán ALPINE CENTER podľa programu Hotelový manažment, ktorý je ukončený záverečnými skúškami a udelením "Swiss Diploma".

 

Ciele spoločného štúdia

Spoločné štúdium si kladie za cieľ poskytnúť študentovi potrebné nástroje a spôsobilosti, aby mohol byť pridanou hodnotou každej organizácie v oblasti cestovného ruchu. Rozmanitosť a rozsah ponúkaných predmetov poskytuje solídne základy pre vstupnú úroveň práce na pozíciách vedúcich pracovníkov.

Po ukončení odboru by mal byť študent schopný:

 • zhromažďovať a analyzovať dáta za účelom vyriešenia problémov priamo súvisiacich so sektorom pohostinnosti;

 • rozvíjať "mäkké zručnosti";

 • efektívne a sebavedome komunikovať v rámci organizácie;

 • riešiť problém individuálne aj tímovo;

 • efektívne využívať zdroje za účelom "naučiť sa učiť".

 

Spoločné štúdium Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment kombinuje akademickú a profesijnú orientáciu na základe rovnosti, pretože študenti sú úzko spojení s osobnými skúsenosťami prostredníctvom ich stáže a akademických štúdií. Štúdium zahŕňa praktické prevádzkové kurzy, t.j. prevádzka reštaurácie, výroba potravín, upratovanie izieb, manažérske a odborné kurzy pre rozvoj, t.j. plánovanie kariéry a povýšenia a riadenie kvality služieb vedľa strategického zhodnotenia priemyselných faktorov, ako je environmentálny manažment pre cestovný ruch, geografia kultúrnej pohostinnosti a právo v cestovnom ruchu a pohostinnosti.

 

Kariérne vyhliadky

Absolventi spoločného štúdia Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch/Hotelový manažment  sú po odbornej stránke pripravení a schopní nadobudnúť výnosné zamestnanie v rôznych oblastiach hotelierstva, cestovného ruchu a služieb, a to tak doma, ako aj v zahraničí prostredníctvom trainee programov. V skutočnosti sú mnohí zo študentov Alpine Center zamestnaní v nadriadených pozíciách už popri svojom štúdiu. Okrem toho, absolventi doma aj v zahraničí často pokračujú v postgraduálnom štúdiu.

Niektoré z oblasti zamestnanosti absolventov:

 • F&B Manažér / Manažér jedla a nápojov,

 • Generálny riaditeľ hotela / rezortu,

 • Front Office Manažér,

 • Vedúci rezervácií,

 • Manažér konferenčných služieb,

 • Asistent hotelového manažéra alebo manažéra reštaurácie,

 • Marketingový a obchodný riaditeľ,

 • Plánovač udalostí,

 • Samostatne zárobkovo-činná osoba;

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00