SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

ŠPECIFIKÁ A PRIEBEH ŠTÚDIA

Študenti absolvujú

 

  1. denné štúdium na VŠEMVS v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a po ukončení štúdia získavajú titul Bakalár (v skratke „Bc.")
  2. denné štúdium podľa študijného plánu Alpine Center - Hotelový manažment a po ukončení každého ročníka získavajú certifikát Alpine Center a po ukončení štúdia získavajú SWISS DIPLOMA /ukážka diplomov/, ktorý je celosvetovo uznávaný v oblasti hotelierstva a gastronómie. Doplnkové informácie nájdete na stránkach Alpine Center.

 

Štúdium prebieha v anglickom jazyku.Dôraz pri štúdiu sa kladie na cudzie jazyky, ako prvý je anglický jazyk a druhý je ruský jazyk. (príp. iné svetové jazyky podľa aktuálnej situácie a ich využiteľnosti na trhu práce.)

 

Štúdium je zamerané na prax a uplatnenie absolventov v praxi a má svoju špecifickú formu, ktorá je základom tohto švajčiarskeho konceptu, má vo svete najlepšie renomé a študenti tejto formy štúdia sú vyhľadávaní najlepšími zamestnávateľmi v oblasti hotelierstva a gastronómie.

 

Súčasťou štúdia je absolvovanie praxe v zahraničí pre domácich študentov resp. na Slovensku pre zahraničných študentov.

 

Garantované zamestnanie.

 

Priebeh štúdia

Bakalárske štúdium trvá 3 roky (6 semestrov) a je zakončený Bakalárskou skúškou. Každý akademický rok pozostáva z 2 semestrov, pričom:

  • Zimný semester - TEÓRIA + PRAX v reálnom prostredí

  • Letný semester - TEÓRIA + PRAX v reálnom prostredí + LETNÁ ZAHRANIČNÁ PRAX (Industrial placement)

Prax v reálnom prostredí:

Domácim študentom zabezpečuje zahraničnú prax škola.

V prípade zahraničných študentov môže prax na Slovensku zabezpečiť škola, alebo si prax zabezpečia študenti sami.

Absolvovaním praxe v zahraničí niekoľkonásobne zvýšite šancu na získanie perspektívnej práce po skončení štúdia.

 

 

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00