SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

ŠKOLNÉ

Poplatky za štúdium VŠEMVS
MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA V REGIÓNOCH/ Hotelový manažment
CertifikátCertifikátŠvajčiarsky diplom
Od 2015/20161. rok2. rok3. rok
3-ročné štúdium1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester
Poplatky za štúdium - domáci a zahraniční študenti

2 850,00 €

2 850,00 €

+

Platená stáž

*

2 850,00 €

2 850,00 €

+

Platená stáž

*

2 850,00 €

2 850,00 €

+

Platená stáž

*

ŠPECIÁLNA CENA: 6900€

5 500,00 € + Platená stáž*

ŠPECIÁLNA CENA: 6900€

5 500,00 € + Platená stáž*

ŠPECIÁLNA CENA: 6900€

5 500,00 € + Platená stáž*

Poplatky za štúdium a ostatné poplatky Baklárskeho štúdia sú splatné podľa podmienok VŠEMVS.

Výška školného za 1 akademický rok je pre študentov prihlásených na štúdium ako prvákov počas:

  • akademických rokov 2015/2016 a 2016/2017 školné v rámci špeciálnej uvádzacej ceny vo výške 5.500 €, počas celého štúdia, za jedného študenta, pri úhrade celkovej sumy školného jednorázovo. Pri úhrade školného 2 splátkami bude poplatok vo výške 2.850 €/splátka so splatnosťou za zimný semester ku dňu zápisu a za letný semester do 15.2.2016.
  • nasledujúcich rokov tj 2017/2018 a neskôr vo výške 6.900 € za jedného študenta, pri úhrade celkovej sumy školného jednorázovo. Pri úhrade školného 2 splátkami bude poplatok 3.550 €/splátka.

​​Študenti, ktorí budú zapísaní na štúdium do 30.4.2015 získajú zľavu zo školného vo výške 400€.

Študenti, ktorí budú zapísaní na štúdium do 30.6.2015 získajú zľavu zo školného vo výške 200€.

* Školné za letný semester bude pokryté z platenej stáže, takže skutočný náklad na štúdium je iba 2.750€/2.850€ za každý akademický rok!

PRÍPRAVNÝ KURZ + NULTÝ ROČNÍK (1 semester)2000,- €
PRÍPRAVNÝ KURZ + NULTÝ ROČNÍK (2 semestre)4000,- €
DODATOČNÉ POPLATKY ALPINE CENTER
Poplatok za prihlášku (nevratný)€ 35

Uniformy / Nože :

- Hotelový Management€ 300
- Kulinárske umenie€ 450
- Udalosti a zhromaždenia€ 150
Zdravotné a úrazové poistenie (za rok)samostatne
Elektronické študijné materiály od Alpine Center€ 80
Zapožičanie kníh (podľa kurzu) cca na rok€ 380
Opravná skúška€ 400
Náklady na povolenie na pobyt a poplatok za spracovanie€ 475
Študent sa musí registrovať ako domáci alebo zahraničný študent na začiatku akademického roka a v priebehu akademického roka nesmie tento status meniť.
Prosím, berte do úvahy, že pri rezervovaní ubytovania sa platí vratný depozit € 300.00 za prípadne spôsobené škody. Tento depozit je ponechaný do konca štúdia a pobytu študenta. Poplatok bude vrátený v mesiaci September.
Dodatočné poplatky Alpine Center sú splatné na účet Global Contract s.r.o.
Platby môžu byť uhrádzané v Eurách bankovým prevodom na:
ZA EXTRA SLUŽBY:Potvrdenie úhrady je potrebné zaslať na adresu: sekretariat@globalcontract.sk najneskôr do 30/10
IBAN: SK6409000000000633699560
SWIFT: GIBASKBX
BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00