SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

OBSAH VZDELÁVANIA- spoločné štúdium

MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA - Management of small and medium entreprises (BC) - denné štúdium
I. stupeň - Bc./BC degree by VSEMVS1. rok2. rok3. rok
ZSLSZSLSZSLS
PSKPSKPSKPSKPSKPSK
Povinné predmety
Financie a mena / Finance and Currency216


Mikroekonómia / Microeconomics216


Marketing I. / Marketing I.226


Právo I. / Law I.204


Informatika I. / Informatics I.222


Cudzí jazyk I. / Foreign language I.222


Marketing II. / Marketing II.


226Právo II. / Law II.


204Informatika II. / Informatics II.


022Cudzí jazyk II. / Foreign language II.


022Podnikové hospodárstvo / Business Management


226Makroekonómia / Macroeconomics


216Podnikové financie / Business Finance

224
Manažment I. / Management I.

216
Národohospodárska politika I. / National Economy Policy I.

202
Podnikanie v MSP I. / Entrepreneurship in SMEs I.

224
Informatika III. / Informatics III.

022
Cudzí jazyk III. / Foreign language III.

022
AManažment II. / Management II.
216

Podnikanie v MSP II. / Entrepreneurship in
SMEs II.

224

Národohospodárska politika II. / National Economy Policy II.
202

Informatika IV. / Informatics IV.
022

Cudzí jazyk IV. / Foreign language IV.
022

Medzinárodný obchod / International Trade
204

Riadenie ľudských zdrojov / Human Resources Management
226


Seminár k bakalárskej práci I. / Bachelor Seminar I.
022


Seminár k bakalárskej práci II. / Bachelor Seminar II. *022


Informatika V. / Informatics V. *022


Cudzí jazyk V. / Foreign language V.022


Podnikanie v MSP III. / Entrepreneurship in
SMEs III. *
224


Daňovníctvo / Taxation204


Finančno-ekonomická analýza / Financial-Economic Analysis226


Účtovníctvo I. / Accounting I.214


Projektový manažment / Project Management *226


AÚčtovníctvo II. / Accounting II.


214
Informatika VI. / Informatics VI.


022
Cudzí jazyk VI. / Foreign language VI.


022
AMarketing služieb / Marketing of the Services


204

Bakalárska práca


0212
Počet kreditov za semester:262620283024
Počet kreditov za rok:524854
Povinne voliteľné predmety
Integračné procesy v Európe / Integration processes in Europe


204Organizačná kultúra204


Počet kreditov za semester:080040
Počet kreditov za rok:804
Výberové predmety
Poisťovníctvo / Insurance


204Komunikácia s verejnosťou / Communication with public

204
Počet kreditov za semester:044000
Počet kreditov za rok:440
Ponúkaný počet kreditov645258
Minimálny počet kreditov potrebných na zápis do ďalšieho roka štúdia42102180

 

HOTELOVÝ MANAŽMENT ALPINE CENTER/ HOTEL MANAGEMENT OF ALPINE CENTER „Swiss Diploma" - denné štúdium
I. stupeň - Bc./BC degree by VSEMVS1. rok2. rok3. rok
ZSLSZSLSZSLS
PSKPSKPSKPSKPSKPSK
1.
AVýskumné metódy Research Skills
1

1
APohostinnosť a podnikové prostredie cestovného ruchuHospitality & Tourism Business Environment
2

2
ASlužby zákazníkom/Customer servicesCustomer services
1

2
AAplikované hotelové prevádzky 1- individuálne povinnostiApplied Hotel Operations I- individual duties

APrevádzka recepcieFront Office Operations
2APrevádzka údržbyHousekeeping Operations
2AAplikovaná prevádzka údržbyHousekeeping Operations - Aplication
2ASlužby F&B praktická časťFood and Beverage Service Practicals9
AManažment obsluhy F&BFood and Beverage Service Management4
AKulinárska teóriaCulinary Theory2
AOperačný systém manažmentu FidelioProperty Management Systems (Fidelio)
2ASeminár profesionalityProfessionalism Seminar
2AOdobrná prax -  4 mesiaceVocational Internship - 4 months
2.
APokročilé Výskumné zručnosti *Advanced Research Skills


1

1


AZákladné metódy dopytuFunadmentals Method of Enquiry

1


AManažment prevádzky F&BFood and Beverage Operations Management


3

APrevádzka operačného manažmentHospitality Operations Management


3

ASeminár profesionalityProfessionalism Seminar


1

AAplikované hotelové riadenie- individuálne povinnostiApplied Hotel Supervision- individual duties

AOdobrná prax -  4 mesiaceVocational Internship - 4 months
3.

Komunikácia s verejnosťouCommunication with public


204
Manažment turizmuManagement of tourism
204


ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00