SK EN

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)

UBYTOVANIE A STRAVA

Poplatky za ubytovanie a stravu počas štúdia na Alpine Center Slovakia Campus
Náklady na Ubytovanie a Stravu - HOTEL PONTEO
Ubytovanie na mesiac pre jedného študenta (v dvojlôžkovej izbe)375,00 €
Ubytovanie na mesiac pre jedného študenta (v jednolôžkovej izbe)450,00 €
Plná penzia na deň pre jedného študenta10,00 €
Plná penzia na mesiac pre jedného študenta300,00 €
(Ubytovanie je v závislosti od dostupnosti ubytovania)

Potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať na sekretariat@globalcontract.sk

Prosím, berte do úvahy, že pri rezervovaní ubytovania sa platí vratný depozit € 300.00 za prípadné spôsobené škody. Tento depozit je ponechaný do konca štúdia a pobytu študenta. Poplatok bude vrátený v mesiaci September.
Platby môžu byť uhrádzané v Eurách bankovým prevodom na:
Ćíslo účtu: 633 699 560/0900
IBAN: SK6409000000000633699560
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVOVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIAŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA
Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00