SK EN

o nás

Spoločnosť bola založená ako Tecoma Travel s.r.o. v roku 2001. Prvé roky činnosti boli orientované na propagáciu Slovenska v zahraničí, čiže na „Aktívny cestovný ruch" a spoločnosť vykazovala  prílev turistov hlavne v rámci aktivít:

-          kúpeľné pobyty na Slovensku

-          sústredenia zahraničných futbalových klubov na Slovensku

-          incentívne  a poznávacie pobyty pre občanov Cyperskej republiky na Slovensku

-          „SKI HOLIDAYS" pre turistov z Ruskej federácie

 

Global Contract s.r.o. pripravovala aj pobyty v rámci „Pasívneho cestovného ruchu" najmä na Cypre. Jednalo sa o bežné pobyty pre turistov zo Slovenska. Vďaka svojmu exkluzívnemu zastúpeniu na Cypre získala spoločnosť majoritnú časť slovenského trhu, otvorili sa prvé chartrové lety na Cyprus a uzavreli sa zmluvy s ďalšími významnými slovenskými a českými touroperátormi, ktorí túto destináciu zaradili do svojich programových balíkov.

 

Významnou oblasťou sa stali incentívne pobyty a organizovanie konferencií a seminárov. Spoločnosti ako KPMG, Philip Morris, EU Consulting. SAVE FINANCE, zástupcovia farmaceutických spoločností (ADL), lekári - logopédi, HERIAL dámsky klub - boli, resp. sú našimi klientmi a naša spoločnosť pre tieto firmy zabezpečila incentívne cesty, resp. konferencie nielen na Cypre, ale aj v iných destináciách ako Thajsko, Bali, Indonézia, Mexiko, Grécko a iné.

 

S uvedenými aktivitami súvisí aj príprava, organizácia služobných ciest alebo akýchkoľvek individuálnych pobytov šitých na mieru. Ide o špecifické balíky služieb, ktoré zahrňujú: letenky, transfery v destináciách, tlmočnícke služby, Esort servis, zabezpečenie kultúrneho programu, business služby /právnické, bankovnícke či poradenstvo iného druhu/, ubytovanie, strava + gastronomické poradenstvo a pod.

 

Naša spoločnosť je známa i zabezpečovaním špeciálnych športových podujatí a sústredení. Ide najmä o sústredenia futbalových klubov, ktoré organizujeme od roku 2002 na Cypre. Našimi zaujímavými, resp. stálymi klientmi boli: ŠK Slovan Bratislava, MFK Petržalka Bratislava, SIGMA Olomouc, MFK Dubnica, 1.TC Brno, MŠK Ružomberok, FC SPARTAK Trnava, 1. FC SYNOT a veľa iných klubov. Športové aktivity súvisia aj s organizáciou Rekondičných pobytov v zahraničí v spolupráci s renomovanými športovými klubmi zo Slovenska, ako aj s organizáciou golfových podujatí a turnajov.

 

Od roku 2004 pôsobí naša spoločnosť na trhu personálnych agentúr ako jeden z najvýznamnejších zabezpečovateľov praxí pre študentov STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL do oblastí Stredozemného mora, hlavne do destinácií Cyprus a Grécko. Vďaka bohatým skúsenostiam v sektore cestovného ruchu bola naša spoločnosť schopná vo veľkej miere dosiahnuť stret záujmov ponuka a dopyt. Všeobecným rámcovým vytvorením zmluvných podmienok, službami zamestnancov agentúry v destináciách a precíznym výberom vhodných zamestnancov alebo stážistov, si spoločnosť získala exkluzívne meno na trhu a narastajúci počet spolupracujúcich partnerov na strane dopytu aj ponuky.

 

Našu partnerskú sieť tvorí v zahraničí 64 hotelov a hotelových sietí a 76 hotelový akadémií a stredných odborných škôl, ktoré majú záujem o serióznu pracovnú silu v oblasti hoteliérstva a gastronómie. V súvislosti s touto činnosťou a umiestňovaním študentov na prax v zahraničí naša spoločnosť rozvinula nasledovné aktivity:

 • jazyková príprava študentov pred nástupom na prax (naša spoločnosť VYDALA vlastnú UČEBNICU + DVD - nová Interaktívna forma výuky Anglického jazyka v sektore Hoteliérstva a Gastronómie)
 • jazykové vzdelávanie pedagógov (väčšinou v zahraničných destináciách)
 • odborné vzdelávanie pedagógov a žiakov za účasti zahraničných lektorov (zástupcov spolupracujúcich hotelových sietí)
 • každoročné organizovanie Konferencie „Moderná škola" pre zástupcov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémií a predstaviteľov Hotelov

 

Global Contract s.r.o. ďalej zabezpečuje ďalšie vzdelávanie, odbornú prípravu a stážové pobyty zamerané na získanie zručností a kvalifikácií v cestovnom ruchu za účelom zvýšenia zamestnateľnosti ich účastníkov /študentov, absolventov stredných a vysokých škôl, nezamestnaných, osoby na trhu práce, pracujúcich a pod./  na slovenskom i európskom trhu práce. Tieto vzdelávacie aktivity a ďalšiu odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania sa darí napĺňať aj vďaka spolupráci so združeniami cestovného ruchu, hoteliérmi, kvalifikovanými lektormi a expertami pre rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnej úrovni.

 

V súvislosti so vzdelávacími aktivitami je potrebné podotknúť, že Tecoma Contract s.r.o. zabezpečuje:

 

1. Akreditované kurzy pre pedagogických pracovníkova v rámci kontinuálneho vzdelávania:


Názov kurzu

Číslo akreditácie

Číslo kreditu

Dátum akreditácie

Dátum platnosti akreditácie

Počet hodín

Počet kreditov

Cieľová skupina

Moderná gastronómia

254/2010

2010-3112/31014:3-920

7.9.2010

31.12.2015

100

23

majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné školy, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii

255/2010

2010-3113/31015:3-920

7.9.2010

31.12.2015

100

23

majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné školy, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Anglický jazyk a jeho využitie v hoteliérstve

256/2010

2010-3117/31016:3-920

7.9.2010

31.12.2015

100

23

učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy

Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii

257/2010

2010-3116/31017:3-920

7.9.2010

31.12.2015

100

23

učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, majster odbornej výchovy

Someliér a gastronómia

258/2010

2010-3111/31013:3-920

7.9.2010

31.12.2015

80

19

majster odbornej výchovy, učiteľ pre stredné odborné školy, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Inovácie v štruktúre vyučovania etickej výchovy pre stredné školy

686/2012

2012-1864/3971:2-923

30.1.2012

31.12.217

90

21

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Etická výchova pre nižšie stredné vzdelávanie

675/2012

2012-1860/3961:2-923

30.1.2012

31.12.217

110

25

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Ústavné právo a pracovné právo

676/2013

2012-1863/3969:2-923

30.1.2012

31.12.217

110

25

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

 

2. Školenia pre širokú verejnosť v rámci Akreditovaných kurzov:

a) Stavebná výroba (Strechár, Podlahár, Murár, Tesár)

b)     Animátor v CR

c) Pracovník v hotelierstve a gastronómii (Odborná príprava v anglickom jazyku v zahraničí so zameraním na hotelierstvo a gastronómiu, Animátor v cestovnom ruchu - odborná stáž v zahraničí, Pomocný kuchár - odborná stáž v zahraničí, Čašník/barman (servírka/barmanka) - odborná stáž v zahraničí, Chyžná -odborná stáž v zahraničí, Recepčný (á) - odborná stáž v zahraničí)

d)     Anglický jazyk pre začiatočníkov

e)     Maliar

f)      Pomocný predavač

g)     Chyžná

h)     Recepčná

i)      Čašník/Barman

j) Pomocný personál v kuchyni (Pomocník v kuchyni, Pomocný kuchár)

k)     AJ so zameraním na odbornú prax v hotelierstve a gastronómii

 

V súčasnosti sa spoločnosť venuje a svoje činnosti obohatila o projektovú činnosť. Novovytvorené Projektové oddelenie s tímom  profesionálov v oblasti Manažmentu a implementácie projektov financovaných z Fondov EU sa venuje:

 • Príprave projektov
 • Koordinácii a manažmentu projektov
 • Implementácii projektov do praxe
 • Zabezpečeniu tréningových a vzdelávacích aktivít
 • Monitoringu projektov
 • Ekonomickému poradenstvu v oblasti projektov

 

Doposiaľ úspešne realizované projekty:

 

1.       Zručnosti a medzinárodný certifikát v kvalifikácii pre cestovný ruch Vám garantuje zamestnanie. (spracovanie, implementácia, monitoring)

 

2.       Zvýšenie zručnosti pre zamestnancov spoločnosti Tecoma Contract s.r.o. (spracovanie, implementácia, monitoring)

 

3.       Využite mobilitu v oblasti cestovného ruchu na Cypre a uplatnenie sa na európskom trhu práce - Leonardo da Vinci (spracovanie, implementácia, monitoring)

 

4.       Nové formy výučby s dôrazom na jazykovú prípravu, funkčnosť a implementáciu vzdelávania do praxe (spracovanie)

 

5.       Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou (implementácia, monitoring)

 

6.       Implementácia nového systému manažmentu kvality, bezpečnosť potravín, inovácie vo výrobe ako priamy indikátor kvality pozície na medzinárodnom trhu (spracovanie)

 

7.       Stabilita zamestnancov na pracovnom trhu prispôsobením sa potrebám znalostnej spoločnosti (spracovanie)

 

8.       Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu a zvýšenia adaptability spoločnosti (spracovanie, implementácia, monitoring)

 

V poslednom období naša spoločnosť vytvorila a navrhla 28 projektov, ktoré sú v procese hodnotenia. V súčasnosti pripravuje Projektové oddelenie ďalšie nové projekty a vzdelávacie aktivity pre rôzne sektorové oblasti a aj v rámci medzinárodnej resp. cezhraničnej spolupráce.

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOVODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIAMEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA VZDELÁVANIE PEDAGÓGOVVZDELÁVANIE PEDAGÓGOV EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDYEURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE FONDY
Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00