Globalcontract.sk

SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV Odborné stáže študentov stredných odborných škôl v zahraničíV prípade, že zvažujete vycestovať za prácou do týchto prekrásnych južných končín obklopený zlatými plážami a priezračnou vodou, ktoré priam zvádzajú k oddychu a leňošeniu, je potrebné si uvedomiť, že je to hlavne tvrdá práca. Váš zamestnávateľ bude očakávať a vyžadovať Vaše plné nasadenie aj napriek vysokým teplotám, ktoré spôsobujú únavu a zaťažujú organizmus. Tiež je dôležité si uvedomiť, že sú to krajiny s inými zvyklosťami, mentalitou a zákonmi, než na aké sme zvyknutí. Nemôžeme preto očakávať, že oni sa budú prispôsobovať našim predstavám, ale naopak, my sa musíme prispôsobiť ich pravidlám a zvyklostiam, čo  nám však môže priniesť i zaujímavé spestrenie, nové skúsenosti a širšie obzory.Podmienky ktoré ponúkame, či už možnosti zárobku a ďalších výhod v podobe zabezpečeného ubytovania, stravy a spiatočných leteniek zamestnávateľmi, sú vždy reálne!Nesľubujeme vidinu obrovských zárobkov, ale úplne reálne podmienky danej krajiny.

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA Organizácia medzinárodných odborných podujatíV rámci aktivít spoločnosti Global Contract významnú úlohu má i organizovanie medzinárodných odborných podujatí (konferencií, seminárov, workshopov, …). Na podujatiach sa v medzinárodnom meradle vzájomne porovnávajú a analyzujú dosiahnuté výsledky z rôznych oblastí (školstva, cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie, vzdelávania, kultúry, športu,...). Získané inovatívne poznatky sa tak stávajú odrazovým mostíkom pre kvalitnejšiu, efektívnejšiu a odbornejšiu prácu všetkých účastníkov.

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV Odborný program a vzdelávanie pedagógov"Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A kedže to nejde, chodím do školy ako učiteľ."(Peter Jilemnický)"Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť."(Percy Bysshe Shelley) Global Contract ako poskytovateľ služieb v oblasti "Personálneho rastu, poradenstva a vzdelávania pre verejnosť v oblasti hotelierstva a gastronómie" je spoľahlivým, profesionálnym a uznávaným partnerom, uspokojujúcim vzdelávacie potreby našich klientov, zohľadňujúc prirozené a zákonité princípy vedúce k rastu osobnosti či organizácií.

EURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY EURÓPSKE
ŠTRUKTURÁLNE
FONDY
Projektový manažment- poradenská činnosť pri tvorbe, implementácii a monitorovaní projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondovŠTRUKTURÁLNE FONDY EU sú systémom finančných nástrojov a boli vytvorené na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EU. Tieto finančné nástroje sú zamerané na podporu štrukturálnych zmien, ktoré EU považuje za kľúčové. Existujúce fondy:Základné fondy•    Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)•    Európsky sociálny fond (ESF)•    Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EAGGF)•    Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG)Ďalšie fondy•    Kohézny fond•    Iniciatívy spoločenstva.Strategické usmernenie na obdobie 2007 – 2013:•    Cieľ Konvergencia•    Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť•    Cieľ Európska teritoriálna spoluprácaPriority, operačné programy na obdobie 2007– 20131. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť1.1. dopravná infraštruktúra1.2. environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia1.3. lokálna infraštruktúra2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika2.1. podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií2.2. rozvoj elektronických služieb, obsahu, zručností a infraštruktúry pre verejnú správu2.3. výskum a vývoj3. Ľudské zdroje a vzdelávanie3.1. moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť3.2. podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzi

Kontaktkontakt

Global Contract s.r.o.

Vodárenská 6
040 01 Košice

Mobil: +421 907 858 606

E-mail: asistent@globalcontract.sk

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PO - PIA  9:00 - 16:00