Globalcontract.sk

SK EN

ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV ODBORNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV A PROFESIONÁLOV Odborné stáže študentov stredných odborných škôl v zahraničíV prípade, že zvažujete vycestovať za prácou do týchto prekrásnych južných končín obklopený zlatými plážami a priezračnou vodou, ktoré priam zvádzajú k oddychu a leňošeniu, je potrebné si uvedomiť, že je to hlavne tvrdá práca. Váš zamestnávateľ bude očakávať a vyžadovať Vaše plné nasadenie aj napriek vysokým teplotám, ktoré spôsobujú únavu a zaťažujú organizmus. Tiež je dôležité si uvedomiť, že sú to krajiny s inými zvyklosťami, mentalitou a zákonmi, než na aké sme zvyknutí. Nemôžeme preto očakávať, že oni sa budú prispôsobovať našim predstavám, ale naopak, my sa musíme prispôsobiť ich pravidlám a zvyklostiam, čo  nám však môže priniesť i zaujímavé spestrenie, nové skúsenosti a širšie obzory.Podmienky ktoré ponúkame, či už možnosti zárobku a ďalších výhod v podobe zabezpečeného ubytovania, stravy a spiatočných leteniek zamestnávateľmi, sú vždy reálne!Nesľubujeme vidinu obrovských zárobkov, ale úplne reálne podmienky danej krajiny.

VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV, PERSONÁLNY RAST, PORADENSTVO Odborný program a vzdelávanie pedagógov"Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A kedže to nejde, chodím do školy ako učiteľ."(Peter Jilemnický)"Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť."(Percy Bysshe Shelley) Personálny rast, poradenstvo a vzdelávanie pre verejnosť v oblasti hotelierstva a gastronómieGlobal Contract ako poskytovateľ služieb v oblasti "Personálneho rastu, poradenstva a vzdelávania pre verejnosť v oblasti hotelierstva a gastronómie" je spoľahlivým, profesionálnym a uznávaným partnerom, uspokojujúcim vzdelávacie potreby našich klientov, zohľadňujúc prirozené a zákonité princípy vedúce k rastu osobnosti či organizácií.

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ PODUJATIA Organizácia medzinárodných odborných podujatíV rámci aktivít spoločnosti Global Contract významnú úlohu má i organizovanie medzinárodných odborných podujatí (konferencií, seminárov, workshopov, …). Na podujatiach sa v medzinárodnom meradle vzájomne porovnávajú a analyzujú dosiahnuté výsledky z rôznych oblastí (školstva, cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie, vzdelávania, kultúry, športu,...). Získané inovatívne poznatky sa tak stávajú odrazovým mostíkom pre kvalitnejšiu, efektívnejšiu a odbornejšiu prácu všetkých účastníkov.

EURÓPSKE  ŠTRUKTURÁLNE  FONDY EURÓPSKE
ŠTRUKTURÁLNE
FONDY
Projektový manažment- poradenská činnosť pri tvorbe, implementácii a monitorovaní projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondovŠTRUKTURÁLNE FONDY EU sú systémom finančných nástrojov a boli vytvorené na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EU. Tieto finančné nástroje sú zamerané na podporu štrukturálnych zmien, ktoré EU považuje za kľúčové. Existujúce fondy:Základné fondy•    Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)•    Európsky sociálny fond (ESF)•    Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EAGGF)•    Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG)Ďalšie fondy•    Kohézny fond•    Iniciatívy spoločenstva.Strategické usmernenie na obdobie 2007 – 2013:•    Cieľ Konvergencia•    Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť•    Cieľ Európska teritoriálna spoluprácaPriority, operačné programy na obdobie 2007– 20131. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť1.1. dopravná infraštruktúra1.2. environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia1.3. lokálna infraštruktúra2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika2.1. podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií2.2. rozvoj elektronických služieb, obsahu, zručností a infraštruktúry pre verejnú správu2.3. výskum a vývoj3. Ľudské zdroje a vzdelávanie3.1. moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť3.2. podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzi

ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA ŠPORTOVÉ SÚSTREDENIA Kalokaghatia - grécka filozofia jednoty tela a ducha. Športom a aktívnym životom k vyšším pracovným výkonom..."Podstata hry nie je vo víťazstve, ale v hre samotnej."(Jack London)"Je potrebné upevňovať silu tela, aby sme si udržali silu ducha."(Victor Hugo)

ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO  MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr) ŠVAJČIARSKY KONCEPT HOTELOVÉHO
MANAŽMENTU - ALPINE CENTER (MMSPr)
SPOLOČNÉ ŠTÚDIUM - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM GLOBAL CONTRACT s.r.o. ako nositeľ franchizy na základe švajčiarskeho konceptu "Alpine Center" a v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka v priestoroch VŠEMVS od nového akademického roka 2015/2016 spoločné štúdium pozostávajúce z akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma Všetky informácie o štúdiu môžete nájsť na našej stránke, resp. na stránkach VŠEMVS. Bližšie informácie o štúdiu Švajčiarskeho konceptu Hotelového manažmentu nájdete na stránkach Alpine Center

Kontaktkontakt

 

Tecoma

 

Global Contract s.r.o. - Slovensko
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava

Mobil: +421 915 054  544

E-mail: cyprus@globalcontract.sk


STRÁNKOVÉ HODINY: PO - PIA  9:00 - 16:00